Thread: Thảo luận Tự chế Home NAS
View Single Post
  #21  
Old 31-05-2017, 08:47
shrun shrun is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2017
Posts: 2,532
Re: Tự chế Home NAS

Quote:
Originally Posted by duo8 View Post
Nói chung cũng tạm xong

Cùng file đó nhưng phần mềm khác lại chậm hơn.


File để trên ổ HDD.

Còn mỗi cái VPN thôi
hình đen đen hình như iperf mà ? còn ở dưới là chép file, cái dưới là samba hay là gì, thử samba client/server mới nhất coi sao, cái nầy chắc là lỗi bên mount rồi chứ không phải là underlying network. Thread dưới anh nầy chỉnh sửa samba lên cũng khá đó

arstechnica.com/civis/viewtopic.php?t=1203625
Reply With Quote