Thread: Cần giúp LAN => PC bị chậm
View Single Post
  #2  
Old 25-05-2017, 10:11
Willpower's Avatar
Willpower Willpower is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2013
Posts: 1,136
Re: LAN => PC bị chậm

1.1 dự là sw nó nhận tốc 10mbps. Bác kiểm tra lại dây, đầu bấm trước xem, ko thì thử thay con switch khác
Reply With Quote