View Single Post
  #7  
Old 13-05-2017, 13:28
linhliver's Avatar
linhliver linhliver is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2011
Location: ____________________________________________________________________________________________
Posts: 1,559
Re: [PC] The Surge [Action/RPG/2017]

sao đánh người máy mà nó lại văng cái j đỏ như máu thế ?
Reply With Quote