View Single Post
  #5  
Old 16-03-2017, 22:27
leanduy's Avatar
leanduy leanduy is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2009
Posts: 1,237
Re: Mua WDD Blue, bh được trả Green?

Bạn mình mua 1 con blue ở Tân Doanh, bảo hành được trả con con oem ref mới đau. Kinh nghiệm là mang tới hãng cho chắc ăn
Reply With Quote