View Single Post
  #19  
Old 15-02-2017, 15:53
livantoet2 livantoet2 is offline
K.I.A
 
Join Date: 09-2016
Posts: 400
Re: Chia tay rồi, bạn có thái độ thế nào với người yêu cũ?

Quote:
Originally Posted by Achilles6789 View Post
Có chịch không ? Nhiều thăng chia tay rồi mà gặp lại nyc vẫn dẫn vào ks chịch mặc dù biết nó đã có ny hoặc sắp cưới
Ko. Yêu hồi học sinh mà thím. Trong sáng lắm
Reply With Quote