View Single Post
  #5  
Old 03-02-2010, 11:51
dungmt's Avatar
dungmt dungmt is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: Hỏi làm gì chứ?
Posts: 465
Re: [Help] Đang dùng Ubuntu 8.10 - Máy ko có ổ DVD - Cài Win 7 từ USB như thế nào?

Xem tại đây http://vozforums.com/showthread.php?...76#post5953476

Cơ bản nhất là các tham số của lệnh BOOTSECT, để khỏi phải dùng công cụ khác làm Active Disk chỉ cần thay lệnh với các tham số như sau:

E:/BOOT/BOOTSECT /NT60 H: /force /mbr (H là ổ USB, E là ổ DVD bộ cài Windows 7)
Reply With Quote