View Single Post
  #6  
Old 01-02-2010, 18:58
nguoixua nguoixua is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2008
Posts: 1,216
Re: Dual Boot Ubuntu và Windows XP

tại sao thằng Linux cứ phải 2-3 cái phân vùng vậy, muốn cài vào máy cũng ngại
Reply With Quote