Thread: Tư Vấn Tư vấn DAC/AMP cho Aego 3
View Single Post
  #7  
Old 08-01-2017, 10:28
mapsmile9x mapsmile9x is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2012
Posts: 1,695
Re: Tư vấn DAC/AMP cho Aego 3

Loa thì phải tùy thuộc vào vị trí đặt cục sub mà tiếng bass nó cũng khác đi nh lắm mà bác.
Thay đổi vị trí, hoặc vật liệu xem.
Reply With Quote