View Single Post
  #9  
Old 21-03-2008, 00:42
ductien's Avatar
ductien ductien is offline
Cá thể vOz duy nhất thuộc sách đỏ
 
Join Date: 09-2006
Location: An Phat 269 Chùa Bộc
Posts: 9,061
Re: Review : Inno3D 8800GT Armor - Bộ áo giáp của thượng đế / Khám phá một số bí mật sp

^^ phù,mời mọi người vô coment trước khi đi ngủ ^^
Reply With Quote