View Single Post
  #10  
Old 15-03-2008, 00:26
Akachi's Avatar
Akachi Akachi is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2006
Posts: 517
Re: Trân/Chân thành cảm ơn?

Google ra và so sánh "Trân" với khoảng 7x.xxx kết quả. "Chân" với hơn 4 triệu kết quả. Chắc đây cũng là câu trả lời rồi nhỉ