View Single Post
  #2  
Old 15-03-2008, 00:14
Jacob's Avatar
Jacob Jacob is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2006
Location: "The Matrix"
Posts: 3,284
Re: Trân/Chân thành cảm ơn?

"Chân thành" là đúng, còn vị kia dù tay to mấy cũng có phải ông đấy viết đâu, tay to thì chỉ có cầm dấu cộp 1 phát thôi chứ có đọc đâu =))