View Single Post
  #22  
Old 27-10-2016, 08:53
lavie102 lavie102 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2014
Posts: 2,006
Re: Dragon Ball (ドラゴンボール) - [Manga/Anime]

Phỏng vấn Toyotarou (người vẽ Dragon Ball Super) tại lễ hội Comic Con ở New York tháng 10/2016. Phỏng vấn được thực hiện bởi Todd Ciolek ở trang tin Anime Net Work.
Quote:

Toyotarou visited New York Comic Con this month, and we interviewed him to find out what it's like to take on a manga powerhouse like Dragon Ball.
(Toyotarou đã đến thăm lễ hội Comic Con tháng này ở New York và chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn anh để tìm hiểu xem anh cảm thấy thế nào khi có cơ hội vẽ một manga nổi tiếng như Dragon Ball)
Reporter:Your manga is being published in English now. How does it feel to be part of a series as internationally recognized as Dragon Ball?
Phóng viên:Manga của anh đang được xuất bản bằng tiếng anh.Anh cảm thấy thế nào khi là một phần của series được quốc tế chấp nhận như Dragon Ball?
Toyotarou:It's been incredible working on such a large and internationally well-known title. It has such value for fans around the world, so I feel a lot of responsibility to create something that won't let them down. It's something I think about every day. (Toyotarou: Dragon Ball đã luôn luôn là manga được biết đến rộng rãi khắp toàn cầu. Nó (chỉ manga Dragon Ball Super) có ý nghĩa lớn lao với fan của Dragon Ball trên toàn thế giới nên tôi luôn cảm thấy có trách nhiệm rằng mình nên tạo ra thứ gì đó để không làm họ thất vọng.)

Reporter: Did you ever think you'd be working for Shueisha on the official sequel to Dragon Ball? Was that ever the goal? (Phóng viên: Anh có bao giờ rằng nghĩ rằng mình sẽ làm việc cho Shueisha về phần tiếp theo của Dragon Ball? Đó đã bao giờ là mục đích của anh chưa?)

Toyotarou: Not really. I just loved Dragon Ball. It never mattered where my work would be displayed. I just kept drawing it for years! (Toyotarou: Không hẳn. Tôi chỉ yêu thích Dragon Ball. Việc tác phẩm của tôi có được trưng bày hay không? Tôi chưa bao giờ quan trọng hóa vấn đề đó. Tôi vẫn luôn vẽ về Dragon Ball suốt bao nhiêu năm qua)
Reporter: It sounds like you have a pretty close working relationship with Akira Toriyama. He gives you the outline and you make changes. What is the most interesting thing about working with him? (Phóng viên: Có vẻ như anh có một mối quan hệ làm việc hết sức thân thiết với Toriyama sensei. Ông ấy chỉ cho anh cái sườn của cốt truyện còn chi tiết thì anh thay đổi. Đâu là điều thú vị nhất khi làm việc với Toriyama sensei?)

Toyotarou: Every month, I'll create a storyboard for him to review, and then he'll give me input and suggest changes. When I'm working with Toriyama, there are many portions he gives me props for coming up with, but he is very particular about other things and always points them out for me to correct. And when he corrects me, I think “Wow, I guess I don't completely understand the way he looks at things,” so his corrections and feedback are incredibly accurate and helpful. It's a lot of fun to be able to get closer to his way of thinking. (Toyotarou: Hàng tháng, tôi sẽ viết cốt truyện dựa trên bộ khung có sẵn cho ông ấy xem rồi ông ấy sẽ cung cấp thông tin và đề nghị một vài thay đổi. Khi tôi làm việc với Toriyama sensei,có một số phần ông tõ ra rất tán thướng khi tôi nghĩ ra một vài ý tưởng nào đó nhưng ông rất tường tận , tỉ mỉ về những thứ khác và luôn chỉ ra những vấn đề đó để tôi sửa chữa.Khi ông ấy sửa giúp tôi, tôi chợt nghĩ rằng: " Chà,có lẽ tôi chưa hoàn toàn hiểu được góc nhìn của ông về sự việc". Bởi vậy, phản hồi và sự sửa lỗi của ông chính xác một cách phi thường và hết sức hữu hiệu. Tôi cảm thấy rất vui khi có thể tiếp cận gần hơn với cách tư duy của ông ấy)
Reporter:What surprised you the most about working with him? (Phóng viên: Điều gì làm anh bất ngờ nhất khi làm việc với ông ấy)

Toyotarou: First of all, to be honest, I'm surprised that he's okay with someone like me carrying on his work! The other thing…I thought Toriyama would be more particular about the story, but he's actually more particular about the gags and the comedic moments! I can tell that he really loves those parts. ( Toyotarou: Đầu tiên, phải nói thực là tôi khá là ngạc nhiên khi ông ấy chấp nhận một người như tôi vẽ cho tác phẩm của ông ấy là. Một điều khác nữa là tôi tưởng rằng Toriyama sensei sẽ cực kỳ tỉ mỉ về cốt truyện nhưng thực ra, ông ấy tỉ mỉ hơn về các lời nói gây cười và khoảnh khắc hài hước trong truyện. Ông ấy thực sự yêu thích những phần đó)
Reporter:Are there specific details of his art that you really admire and reference often? ( Phóng viên: Có những chi tiết đặc trưng nào về phong cách vẽ/ nghệ thuật của ông ấy mà anh thực sự khâm phục và thường xuyên tham khảo không?)

Toyotarou: I'm very confident in reproducing what Toriyama has created with the characters and their subtleties, but when it comes to robots and mecha, that's something I never really tried to mimic myself, and I realized that I really need to study up on them!(Toyotarou:Tôi rất tự tin về khoản bắt chước lại những gì Toriyama đã tạo ra với nhân vật và sự gọn gàng của chúng nhưng khi đề cập tới vấn đền robot và người máy mecha, đó là thứ mà tôi chưa bao giờ cố gắng bắt chước. Tôi nhận ra rằng mình học hỏi được rất nhiều về chúng.)
Reporter :When did you first start reading Dragon Ball?
(Phóng viên : Anh bắt đầu đọc Dragon Ball từ khi nào?)
Toyotarou: I think it was when I was in grade school. My introduction to Toriyama's world was Dr. Slump, and then it was Dragon Ball. So it was Dr. Slump, then the Dragon Ball anime, and then the manga! I was a grade-schooler, so I don't have exact memories of it, but my first memories are of being obsessed with it.(Toyotarou: Tôi nghĩ đó là khi tôi còn học tiểu học. Tác phẩm đầu tiên của Toriyama sensei mà tôi đọc là Dr Slump và sau đó là Dragon Ball. (tôi đọc Dr Slump trước rồi xem anime Dragon Ball và sau đó là đọc manga Dragon ball).Tôi không nhớ chính xác nhưng ký ức đầu tiên của tôi là tôi đã phát cuồng vì nó)

Reporter: Did you have a favorite character when you were a kid?
Phóng viên: Nhân vật DB mà anh yêu thích hồi còn nhỏ là ai?

Toyotarou:Goku! And he's still number one.
(Toyotarou: Goku. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn là số một)

Reporter:And do you have a favorite character to draw?
Phóng viên: Anh có nhân vật mà mình thích vẽ không?
Toyotarou: The Pilaf gang! They're small and I can move them around as I want, and their comedic expressions are really fun to draw!
(Toyotarou: Băng Pilaf. Họ rất nhỏ nên tôi có thể vẽ họ ở bất cứ đâu mà tôi muốn và biểu cảm hài hước của họ thật sự vui khi vẽ)
Reporter: You have a little freedom to suggest changes to Toriyama's outline, so what's the biggest alteration you've made?
Phóng viên: Anh có rất ít tự do khi đưa ra lời đề nghị thay đổi sườn truyện của Toriyama sensei.Do vậy, đâu là sự thay đổi lớn nhất anh đưa ra

Toyotarou: Fundamentally, I don't deviate from the major plotlines that Toriyama's laid down. As far as the plot getting from A to B, that's written as Toriyama it lays down. But as far as the details between those plot points, I'm free to fill them in myself. The Trunks arc within Dragon Ball Super will hit the U.S. soon, and while a certain reveal is the same in the manga, anime, and Toriyama's outline, both the anime and manga have different ways of getting there, each taking advantage of the unique aspects of their medium, so I hope everyone enjoys comparing them. The parts I really want my fans and readers to look at are the comedic gags, because I'm pretty free to create those!( Toyotarou: Về cơ bản, tôi không đi trệch hướng khá nhiều so với cốt truyện chính mà Toriyama xác lập ngay từ đầu. Theo như cốt truyện đi từ A đến B, đó là cốt truyện mà Toriyama sắp đặt sẵn.Về vấn đề chi tiết giữa 2 điểm A, B đó, tôi có quyền lấp đầy những khoảng trống đó theo như ý muốn của mình. Phần Trunks của Dragon Ball sẽ sớm đến với độc giả ở Mỹ và trong khi một số chi tiết được tiết lộ là tương tự với anime và sườn truyện của Toriyama sensei. Cả anime và manga đều có các cách khác nhau để đi đến cái kết, mỗi phương tiện đều có đặc trưng riêng nên tôi rất hi vọng mọi người cảm thấy thoải mái khi so sánh anime và manga.Phần mà tôi rất muốn độc giả để ý là phần cuộc hội thoại hài hước vì tôi được tự do sáng tạo chúng)

Reporter; Is there pressure to find the right balance between new characters and fan favorites? (Phóng viên: Có bao giờ anh cảm thấy áp lực khi tìm sự cân bằng giữa các nhân vật mới và những nhân vật mà fan yêu thích chưa?)

Toyotaro: Well, you have favorite characters, and those are pillars that can't change and everyone loves them. So it's really hard to create new characters who rise to that level!(Toyotaro:Bạn biết đấy, bạn có những nhân vật yêu thích và điều đó được khẳng định chắc như đinh đóng cột. Mọi người đều yêu thích những nhân vật cũ. Bởi vậy thật khó để tạo ra những nhân vật mới mà được yêu thích như nhân vật cũ)

Reporter: Between getting the outline and the final phase, what is the most difficult part of making the manga? (Phóng viên: Giữa việc hiểu sườn truyện và công đoạn cuối cùng, đâu là phần khó khăn nhất trong việc tạo ra một manga)

Toyotarou: What I receive from Toriyama is literally words on paper, without drawings or anything. So when I'm reading it, I have to fill in the blanks as far as the specifics are concerned. I think of what kinds of expressions the characters wear, which way they're looking when they say a certain line. Many times, Toriyama-sensei doesn't give me specific feedback on the details that I fill in, so I put a lot of thought into those aspects, knowing that my interpretation is what the readers will see.(Toyotarou: Thứ mà tôi nhận được từ Toriyama sensei là những câu gợi ý được viết trên giấy mà không có bức hình nào hoặc thứ nào khác. Khi tôi đọc chúng, tôi phải lấp đầy khoảng trống khi tôi đi vào chi tiết. Tôi nghĩ về kiểu biểu cảm/cảm xúc gì mà nhân vật sẽ biểu lộ,khuôn mặt của các nhân vật sẽ như thế nào khi họ nói một số lời thoại nhất định. Nhiều lần, Toriyama sensei không cho tôi một phản hồi một cách tỉ mỉ về những chi tiết cụ thể mà tôi thay đổi nên tôi nghĩ khá nhiều về những khía cạnh đó.Tôi biết rằng cách hiểu của tôi về cốt truyện của Toriyama sensei là thứ người đọc sẽ tập trung vào)

I would love to have Toriyama just sit next to me so I could ask him questions all the time, but unfortunately, I can't!( Tôi ước Toriyama sensei sẽ ngồi cạnh tôi để tôi có thể hỏi ông ấy câu hỏi vào tất cả mọi lúc nhưng tôi không thể)

Reporter: What is your relationship with the Dragon Ball Super anime?
(Phóng viên: Mối liên hệ của anh với anime Dragon Ball Super là gì ?)
Toyotarou:At this point, I'm not very involved with it. I think going forward, I'll be more involved, but at this point in time, I actually receive more information from the anime team than I give to them. The anime is a little bit further along than I am, but in the near future I'll be ahead, so the information will be going back to them. Regardless, we'll continue to support one another as we go forward.(Toyotarou: Vào thời điểm này, tôi không thực sự liên quan với nó lắm. Tôi nghĩ nếu đi xa hơn nữa, tôi sẽ liên quan đến nó nhiều hơn nhưng vào lúc này, tôi nhận nhiều thông tin hơn từ đội ngũ hơn anime hơn là tôi cung cấp cho họ. Anime đã đi đi xa hơn manga của tôi một chút nhưng trong tương lai gần tôi sẽ vượt lên nên tôi sẽ cung cấp thông tin cho họ. Cho dù là thế nào , chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau khi chúng tôi tiến về phía trước.)

Reporter:If you weren't drawing Dragon Ball Super and made an original comic, what would you make? (PV: nếu anh ko vẽ Dragon Ball Super và sáng tạo một manga của riêng mình, anh sẽ tạo ra cái gì)

Toyotarou:I've never drawn anything original of my own! It's all been Dragon Ball spinoffs. I've maybe had a thought about doing something original, but I gave up on it almost immediately. ( Toyotarou: Tôi chưa bao giờ vẽ cái gì nguyên gốc của riêng mình. Chủ đề luôn luôn là spinoff (doujinshi) của Dragon Ball. Có lẽ tôi từng có một ý tưởng riêng mình nhưng tôi từ bỏ nó ngay lập tức)

Reporter:Are there any manga that inspire you? ( PV: Có manga nào tạo cảm hứng cho anh ko?

Toyotarou:I draw more inspiration from movies! Toriyama's visuals are closer to being a movie than manga-like, so I like action films with straightforward good-versus-evil heroes. I like Disney and the Marvel films. I do love Pixar!( Toyotarou :Tôi lấy cảm hứng để vẽ nhiều hơn từ những bộ phim. Góc nhìn của Toriyama sensei giống một bộ phim hơn manga. Bởi vậy, tôi rất thích những bộ phim hành động với những anh hùng chống lại những cái ác. Tôi rất thích phim của Pixar, Disney và Marvel)

Reporter:Among the gags in the manga, do you have a favorite one?(PV: Trong những cảnh hài hước ở manga, đâu là cảnh anh yêu thích nhất)

Toyotarou:In the upcoming Trunks storyline, there's a part where Trunks' tutor explains a certain important part of the story…and I can't go into more detail. So keep an eye out for that!(Trong cốt truyện sắp tới của phần Trunks, có một phần mà gia sư của Trunks giải thích một phần quan trọng của cốt truyện và tôi ko thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì? Hãy chú ý đến điều đó)
Ngày 26-10-2016
Link

Last edited by lavie102; 27-10-2016 at 19:47.
Reply With Quote