View Single Post
  #8  
Old 15-12-2006, 16:23
Kuang2's Avatar
Kuang2 Kuang2 is offline
Dẫn đao tự cung ...
 
Join Date: 07-2006
Location: Lâm Gia Trang
Posts: 5,833
Re: Nâng cao chất lượng các bài review -- Thread này đang cần ý kiến đóng góp

sao mọi người lại tự nhiên chịu khó viết nhiều chữ thế hả trời, đọc mãi chưa xong, tốt nhất là tí nữa lấy 1 cái gì đó ra review rồi làm theo hướng dẫn, mắc chỗ nào trình bày chỗ đó.
Reply With Quote