View Single Post
  #7  
Old 15-12-2006, 14:32
DigiMind's Avatar
DigiMind DigiMind is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Posts: 228
Re: Nâng cao chất lượng các bài review -- Thread này đang cần ý kiến đóng góp

Thật ra thiết nghĩ chúng ta cũng nên có hẳn một đội reviewer riêng mang name của Voz nhưng với khả năng hiện tại có lẽ nên bắt đầu từ những cái nhỏ như thế này.
Một form chuẩn là điều tối cần thiết, để những người có hứng thú tham gia sẽ biết mình nên bắt đầu từ đâu và nên làm gì.
Hơn nữa, khi có một form chuẩn - đặc biệt ở thời điểm hiện tại khi VN chưa có diễn đàn IT nào đặc trưng như Voz - chúng ta có thể đưa nó lên thành một "đặc sản" chỉ mang thương hiệu Voz, cứ thấy một bài review nào được bố cục như vậy là biết nó là của Voz hoặc có dây mơ dễ má gì với Voz. Đấy ắt hẳn là một điều tuy nhỏ nhưng rất có tác dụng quảng bá Voz.
Thật ra form cũng không có gì là đặc biệt hay sáng tạo cả bởi các diễn đàn lớn trên thế giới đều làm như vậy... chúng ta dù đi sau nhưng cũng nên tiến dần cho kịp họ.
Nhiều bài review trong box khi đọc xong không để lại nhiều info cũng như cảm xúc cho người đọc, đôi khi lại quá ngắn để có thể hiểu là một bài đánh giá và phê bình sản phẩm mà giới thiệu sản phẩm thì phù hợp hơn.
Reply With Quote