View Single Post
  #1  
Old 15-12-2006, 02:29
Yukumi's Avatar
Yukumi Yukumi is offline
Rong
 
Join Date: 07-2006
Posts: 2,296
Thông báo về việc sử dụng Direct Link

Kể từ ngày 15/12/2006, mọi thành viên của vozForums.com được phép sử dụng direct link lại.

Nội quy về việc cấm sử dụng direct link được đặt ra nhằm bảo vệ người dùng vozForums.com khỏi việc sơ ý nhấn vào những link ác ý nhằm vào việc tấn công máy tính (hoặc bản thân người sử dụng)

Tuy nhiên nội quy này cũng gây khó khăn hơn cho việc sử dụng website, làm mất đi một tính năng quan trọng của web.

Do vậy, một trang thông báo xác nhận đã được sử dụng để nhắc nhở thành viên mỗi khi nhấn vào một liên kết có khả năng không an toàn. Thành viên cần phải xác nhận việc mình muốn tới trang được liên kết này.

Mọi ý kiến góp ý đề nghị post vào mục Góp ý.

Last edited by fRzzy; 15-12-2006 at 02:35.
Reply With Quote