vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7664039)

daovanman 09-11-2019 17:01

Mai Võ lâm 1 Mobile ra chính thức ae chơi thôi
 
Mai võ lâm 1 mobile ra, thấy làm ngon phết, giống hệt võ lâm 1 PC luôn. Kể ra mấy ông VN làm dc cũng giỏi phết :sexy:. Anh em chuẩn bị chiến thôi. :byebye:. Game bản quyền luôn nha ae :beauty:
Ae search jx1 efunvn.mobi trên google hoặc facebook là ra trang chủ với fanpage nha, game này test lâu phết rồi mai là chiến thật.

GauGauGau123 09-11-2019 17:02

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Nó ra lâu rồi mà:shame::shame::shame::shame:

via vozForums for iPhone

freevozforums 09-11-2019 17:03

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Quote:

Originally Posted by daovanman (Post 154857124)
Mai võ lâm 1 mobile ra, thấy làm ngon phết, giống hệt võ lâm 1 PC luôn. Kể ra mấy ông VN làm dc cũng giỏi phết :sexy:. Anh em chuẩn bị chiến thôi. :byebye:. Game bản quyền luôn nha ae :beauty:

Của VNG hay lậu vậy thím.nếu lậu thì nhớ không lầm ra lâu rồi mà:shame:

daovanman 09-11-2019 17:04

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Quote:

Originally Posted by GauGauGau123 (Post 154857143)
Nó ra lâu rồi mà:shame::shame::shame::shame:

Trước là test mai là chơi thật ăn thật luôn thím.

daovanman 09-11-2019 17:06

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Quote:

Originally Posted by freevozforums (Post 154857151)
Của VNG hay lậu vậy thím.nếu lậu thì nhớ không lầm ra lâu rồi mà:shame:

Mấy ông VN tự làm nên cũng k gọi là lậu dc thím ợ. Trước ra test còn lắm lỗi giờ chơi có vẻ ok đấy thím.:beauty:

itsover9k 09-11-2019 17:06

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Link đâu http://i.imgur.com/osCpCsi.gif

via vozForums for iPad

verylove 09-11-2019 17:07

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Mấu năm r chưa ra chính thức sao

daovanman 09-11-2019 17:07

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Quote:

Originally Posted by itsover9k (Post 154857199)
Link đâu

Thím search jx1 efunvn.mobi là ra luôn. :beauty:

daivietcaotank 09-11-2019 17:08

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
Bang : Thích Thông Đít
Bang chủ : Ass Nở Hoa

Tank thông báo tuyển thành viên :flame:

GiovaNang126 09-11-2019 17:09

Re: Mai Võ lâm 1 Mobile ra ae chơi thôi
 
link đâu :ah:

Gửi từ HMD Global Nokia 7 Plus bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 21:29.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.