vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Tin tức iNet (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7664038)

tptp 09-11-2019 17:00

Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
AMD đang có một bước tiến trên thị trường CPU

Dean McCarron tại Mercury Research đã chia sẻ các số cập nhật cho tổng thị phần của AMD trên thị trường x86, mà chúng tôi đã thêm vào phần có liên quan. McCarron cũng cung cấp một số bình luận về báo cáo, mà chúng tôi cũng đã thêm vào phần tổng thị phần.

Bài báo gốc:

Mercury Research, một công ty phân tích thị trường CPU, đã công bố báo cáo thị phần của mình ngày hôm nay, trong đó nêu bật những lợi ích gần đây của AMD so với Intel. Báo cáo chia sẻ hàng quý cuối cùng không bao gồm doanh số từ bộ xử lý Ryzen 3000 của AMD , nhưng báo cáo này phản ánh doanh số bộ xử lý 7nm khi công ty tiếp tục lấy lại thị phần từ Intel.

Báo cáo nhấn mạnh rằng AMD đã tăng trưởng ở tất cả các phân khúc, bao gồm cả máy tính để bàn, thiết bị di động, máy chủ và thị trường x86 tổng thể, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của bộ xử lý Ryzen 3000 của AMD cung cấp quy trình sản xuất tiên tiến hơn so với chip 14nm của Intel. Điều đó mang lại lợi thế về mật độ, sức mạnh, hiệu suất và giá cả.
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/TH...hCM-650-80.jpgThị phần máy tính để bàn AMD

https://2.pik.vn/2019e578dae2-270a-4...4a69935342.png
https://2.pik.vn/2019b687f8b6-a06a-4...3c5276be1f.png
Thị phần máy tính di động
https://3.pik.vn/2019a6397832-3034-4...e94cd69484.png
Server
https://3.pik.vn/2019a6c98645-5105-4...f51e35e233.png
AMD Tổng thị phần
https://3.pik.vn/20192ff10567-b077-4...d06b7fae8f.png


Xem thêm
https://www.tomshardware.com/news/am...tFnIUQv6Nqa5nk

Cũng chưa vượt qua được mốc 20% thần thánh :">

Nipin 09-11-2019 17:02

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
năm sau 7nm+ vs 14nm+++++++ xem mèo nào cắn mỉu nào nhé.

hoptacxa 09-11-2019 18:04

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
sao quý 3 2019 lại giảm so với quý 2 cùng năm nhỉ :adore:

Yoshiko Tsushima 09-11-2019 18:19

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Thằng thớt bị thần kinh thì phải, về nhà mua thuốc đi mày.
Tâm thần phân liệt để lâu không chữa là sau này kẻo mày xăm logo intel lên con cu luôn ấy.

halley189 09-11-2019 18:20

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Mà hình như AMD nắm bản quyền x86 phải ko các thím. Trước nghe như vậy :canny:

ruatmap 09-11-2019 18:41

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Quote:

Originally Posted by halley189 (Post 154858015)
Mà hình như AMD nắm bản quyền x86 phải ko các thím. Trước nghe như vậy :canny:

64 của AMD x86 của Intel, hai thằng chia cho nhau.

fly07 09-11-2019 19:24

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Quote:

Originally Posted by hoptacxa (Post 154857838)
sao quý 3 2019 lại giảm so với quý 2 cùng năm nhỉ :adore:

Q3 chưa có báo cáo đâu.

tptp 09-11-2019 19:42

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Quote:

Originally Posted by hoptacxa (Post 154857838)
sao quý 3 2019 lại giảm so với quý 2 cùng năm nhỉ :adore:

Quote:

Intel's gain in the total share is due to the steep drop off in AMD's SoC CPUs that go into gaming consoles (we're at the end of the current console cycle so volumes are way down compared to last year and last quarter.)
Do consoles xuống dốc dữ quá nên kéo total marketshare đi xuống theo :">

Quote:

Originally Posted by Yoshiko Tsushima (Post 154857992)
Thằng thớt bị thần kinh thì phải, về nhà mua thuốc đi mày.
Tâm thần phân liệt để lâu không chữa là sau này kẻo mày xăm logo intel lên con cu luôn ấy.

Quote:

Originally Posted by fly07 (Post 154858754)
Q3 chưa có báo cáo đâu.

Cười nhẹ :look_down:

hoptacxa 09-11-2019 20:10

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Quote:

Originally Posted by fly07 (Post 154858754)
Q3 chưa có báo cáo đâu.

thế q3 trong bài là gì bạn?

Manhcuongc88 09-11-2019 20:19

Re: Thị phần CPU của AMD và Intel Q3/2019: 7nm châm ngòi cho cuộc chiến về giá
 
Quote:

Originally Posted by fly07 (Post 154858754)
Q3 chưa có báo cáo đâu.

Quý 3 kiểu gì cũng có rồi.
Quý 3 năm dương lịch cũng qua lâu rồi.
Còn năm tài chính Mẽo thì xong quý 4 rồi.


All times are GMT +7. The time now is 15:32.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.