vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Dị ứng với những đứa viết web = wed (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7664024)

BuomTrau 09-11-2019 16:41

Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Các bác có giống tôi không, dị ứng thể loại này vãi, thể loại này thường xuất hiện ở mấy trang học lập trình, nhất là học làm web :surrender::beauty:

pangoro 09-11-2019 16:43

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Mấy đứa grab viết grap nữa

bancaseiphone 09-11-2019 16:44

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Grap

Wed

Smoke weed everyday

laccanhmai 09-11-2019 16:48

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
cả Streets nữa :))

Stt buồn tâm trạng, thêm chữ Street hết mẹ cảm xúc

(Stress)


Thế còn mấy ông closer, lesor thì sao :))

ArterNis 09-11-2019 16:50

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
clock, word đang là xu thế nữa :rofl:

BuomTrau 09-11-2019 16:51

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Quote:

Originally Posted by ArterNis (Post 154856969)
clock, word đang là xu thế nữa :rofl:

Đó là ngôn ngữ của voz rồi. Như lesor chẳng hạn :beauty:

BestKataVn 09-11-2019 16:57

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
cả mấy đứa nhầm s với x nữa, n với l có thể còn chấp nhận được nhưng nhầm s với x đúng là vô học tay nhanh hơn não

truunng 09-11-2019 17:08

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Tưởng thành kiến với weed đang định vào chửi  https://i.imgur.com/PNjyLXu.png

Milo58 09-11-2019 17:10

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Until, unti, neft
Chơi game thấy chúng nó viết thế này ngứa mắt vl

_JamesRodriguez_ 09-11-2019 17:17

Re: Dị ứng với những đứa viết web = wed
 
Rip in pee thớt:stick:


All times are GMT +7. The time now is 16:28.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.