vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   [Nợ lương] chán chẳng muốn làm (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7663823)

khongbaogiolapthot 09-11-2019 09:48

[Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
Haizz chán quá các bác, cty nợ lương 3 tháng rồi ứng lai rai được vài tr sống lây lất. Vào cty chẳng muốn làm gì, muốn xin nghỉ mà sợ nghỉ xong tiền k biết bao h mới được lãnh :sosad::sosad:

salemwell 09-11-2019 09:50

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
làm xây dựng ah bác

todd 09-11-2019 09:51

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
Ngành nghề gì vậy? Công ty tư nhân hay nhà nước?

hoangtpf4 09-11-2019 09:52

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
Nợ bao nhiêu thế?

Gửi từ Bán Netflix 30k bằng vozFApp

khongbaogiolapthot 09-11-2019 09:54

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
Quote:

Originally Posted by salemwell (Post 154851997)
làm xây dựng ah bác

Làm ctr nhưng bên bàn ghế trường học các bác à. Em làm tùm lum mảng, đấu thầu qua mạng, thủ kho, chạy hồ sơ vv.... Ctr trúng cũng nhiều lắm mà giám đốc toàn chơi với vay nặng lãi giờ đợi hết tháng có tạm ứng mới có tiền chán :sosad::sosad:

changheco123 09-11-2019 09:55

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
Cũng xây dựng nát như chó :sosad::sosad::sosad:

WENBIE 09-11-2019 10:01

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
đang chậm mấy ngày còn chán đây, nói chung là ko có hứng thú làm việc rồi https://i.imgur.com/kownpIF.png

thuyls12 09-11-2019 10:09

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
chậm mẹ 11 ngày muốn nghỉ lắm rồi nhưng nghĩ đến thưởng tết ngậm ngùi chịu đựng ra tết bắn

tinhyeucuatoi182 09-11-2019 10:16

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
nợ lương từ năm ngoái giờ còn chưa đòi đc đây

lazyboy 09-11-2019 10:18

Re: [Nợ lương] chán chẳng muốn làm
 
Thằng bạn làm bên xd cũng bị nợ lương. Đang làm cầm chừng rồi học cái khác chuyển ngành. Nghe cũng rầu. :sweat:


All times are GMT +7. The time now is 09:23.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.