vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thảo luận chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=11)
-   -   [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7663172)

Riko Sakurauchi 07-11-2019 23:30

[Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 

Need obb: No.
Need root: No.

Mod features:

1: Autoplay (perfect + great on hold-down notes)
2: Root detection bypass.

APK Link: (tested, virus-free)

(Mod không dùng được nữa, làm cái khác đã)

Ryanpzo9 08-11-2019 00:09

Re: [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 
Mod auto perfect thế này thì chơi bời làm gì nữa :stick:

Anhhunga2 08-11-2019 09:08

Re: [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 
Quote:

Originally Posted by Ryanpzo9 (Post 154833778)
Mod auto perfect thế này thì chơi bời làm gì nữa :stick:

Nghe nhạc phục vụ wibu là 9 mà bác :sexy:

Yesorno_96 08-11-2019 13:37

Re: [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 
Bác nào dùng giả lập test hộ em với, hơi rén. https://i.imgur.com/rzCjxTh.jpg
https://imgur.com/FOepXR1.jpg

Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp

Riko Sakurauchi 09-11-2019 20:25

Re: [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 
Quote:

Originally Posted by Yesorno_96 (Post 154840842)
Bác nào dùng giả lập test hộ em với, hơi rén. Ảnh
Ảnh

Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp

Đang spam gem đây, cứ thoải mái mà dùng. Đừng lầy quá kẻo klab nó phát hiện, nó sẽ warn 1 lần. Warn mà dùng tiếp thì bị ban 1 tuần.

Ryanpzo9 10-11-2019 00:11

Re: [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 
Quote:

Originally Posted by Anhhunga2 (Post 154836213)
Nghe nhạc phục vụ wibu là 9 mà bác :sexy:

Nghe nhạc phục vụ fan cái dòng LL này thì có con hàng LL SIF All Stars mới chất hơn nhiều :byebye: Mỗi tội chưa có bản global :gach:

Riko Sakurauchi 10-11-2019 21:48

Re: [Mobile - Android] Love Live! School Idol Festival Modded APK.
 
Ảnh mod đâyAll times are GMT +7. The time now is 05:36.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.