vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Xe máy & Moto (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=269)
-   -   Cần giúp Tìm mua cái núm xinhan xe ex ở SG (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7636871)

merciless 28-09-2019 23:51

Tìm mua cái núm xinhan xe ex ở SG
 
Ụ on ĩ ẹ, nguyên cái xe 1 mả đồ giá trị méo lấy, thằng củ chuối nào lại đi xu cái núm gạt xi nhan của em =. = Loại người đẻ con không có lỗ đjt :sweat:
Cứ tưởng mỗi mình em bị, hỏi ông anh cũng bị y chang cơ mà nó chôm bên cùm công tắc bật đèn. Google chỗ mua thì tình trạng này xảy ra từ tần những năm 2 ngàn 0 trăm hồi đó :stick: Móa nghĩ lại vẫn còn cay các thím ạ :canny: Hỏi hãng thì nó toàn bán cả bộ cùm công tắc hơn 2 loét, thím nào biết SG ở đâu bán lẻ mấy cái núm bật công tắc này chỉ em với, có khi phải gắn 502 vô chớ không nó xin thêm vài lần nữa lại trứng cút lộn mề mất, mà chắc em thủ vài bộ vệ đề phòng cho chắc.
https://2.pik.vn/2019c50a6cbd-1a60-4...13fc045715.jpg
https://2.pik.vn/201990e6eceb-f306-4...62623618c4.jpg
https://2.pik.vn/2019c4ae9703-3514-4...3436b30553.jpg
https://2.pik.vn/20193275439a-cbde-4...5c94ff6cc9.png

kukhanhvip 29-09-2019 09:23

Re: Tìm mua cái núm xinhan xe ex ở SG
 
ra tiệm bán phụ tùng xe máy chỗ nào chả có bác, cả nút đèn lẫn nút xi nhan, 10 - 20k 1 cái tùy chỗ về nhét vào lại thôi

merciless 29-09-2019 10:03

Re: Tìm mua cái núm xinhan xe ex ở SG
 
Quote:

Originally Posted by kukhanhvip (Post 154167139)
ra tiệm bán phụ tùng xe máy chỗ nào chả có bác, cả nút đèn lẫn nút xi nhan, 10 - 20k 1 cái tùy chỗ về nhét vào lại thôi

Thế mà em tìm mấy chỗ đều không có :sweat: Thằng bạn chỉ ra khu Tân Thành mà chưa có time đi :pudency:


All times are GMT +7. The time now is 06:15.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.