vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Địa điểm ăn uống (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=289)
-   -   [Hà Nội] Bún Ziu 18 Hàng Khoai (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7625397)

Mr.Y 12-09-2019 11:46

[Hà Nội] Bún Ziu 18 Hàng Khoai
 
Bán từ 16r đến khuya luôn.

https://2.pik.vn/2019806e8aba-8c11-4...0799ba0237.jpg

Giá từ 15k-40k.
Bát trog ảnh là 40k full option bản cao cấp nhất: riêu, giò, bò, đậu, ốc, rau rút, rau nhúng,... trông tưởng ít mà vớt mãi mới hết bát. Quán này ớt trưng cay vãi luôn ý.

https://2.pik.vn/201936485381-ab20-4...75b76629f1.png

Điểm trừ là vừa ăn vừa ngóng phường hót mất xe :byebye::byebye::byebye:

Cảm ơn chia sẻ của Duc Manh Le từ VOZ - Ăn, Chơi, Du Lịch.


All times are GMT +7. The time now is 00:43.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.