vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Xin lý do bị K.I.A (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7625175)

maycry 11-09-2019 23:31

Xin lý do bị K.I.A
 
URL nick bị ban: alibonbon,
URL topic/post bị ban: ko biết
Lý do bị ban: rule F17
Mod cho em xin ảnh với ạ, hình như từ "lol" cùng vi phạm ạ. :sweat::canny:

vtalinh 12-09-2019 00:13

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Bạn post 1 cái gif thằng đàn ông liếm nách rất tởm lợm, những thứ như vậy bạn nên giữ cho riêng mình, đừng chia sẻ.

mrg 12-09-2019 00:21

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Loại này thì mình vote ban vĩnh viễn, cho vào blacklist không được ân xá luôn. Không hiểu hay ho gì mà làm mấy trò đó, đám post ảnh Trang Hạ và đám quote ảnh cũng vậy, ignore cả trăm thằng vẫn không hết :canny:

maycry 12-09-2019 00:22

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Quote:

Originally Posted by vtalinh (Post 153858223)
Bạn post 1 cái gif thằng đàn ông liếm nách rất tởm lợm, những thứ như vậy bạn nên giữ cho riêng mình, đừng chia sẻ.

Oan 18 kiếp luôn mod ơi, có ông #2 post cái ý lên, mình quote lại bảo nhìn kinh chết khiếp thôi. :surrender::surrender:
mà quote ẩn ảnh kiểu gì nhể mod :surrender::surrender:

vtalinh 12-09-2019 00:43

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Bot nó quét hay sao ấy, tôi biết đâu :(

Quote link thì bỏ http, hình thì bỏ img, chữ bậy thì xoá đi

maycry 12-09-2019 00:54

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Mod cho em về đất liền với, lần sau thằng nào đăng bậy em rp cho

vtalinh 12-09-2019 01:30

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Khôn thế, report trước đi đã =))

maycry 12-09-2019 12:04

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Quote:

Originally Posted by vtalinh (Post 153858811)
Khôn thế, report trước đi đã =))

:byebye:
Nick chính của em rp nhiều mà, cái thớt về Trâm Anh ở F33 em cũng rp các thanh niên bậy bạ mà :byebye: mod thả nick chính em ra đi:byebye:

potato8810 12-09-2019 15:16

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Sao chấp nhận bán thân đi làm reporter thế này:nosebleed:

vtalinh 13-09-2019 10:57

Re: Xin lý do bị K.I.A
 
Xong rồi, đóng thread.


All times are GMT +7. The time now is 19:51.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.