vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   HCM Cần mua main H61 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7619079)

trentaitam 02-09-2019 16:26

Cần mua main H61
 
Close...........

trentaitam 02-09-2019 16:27

Re: Cần mua main H61
 
uo,...........................

trentaitam 02-09-2019 17:07

Re: Cần mua main H61
 
up................

lightinrain 02-09-2019 17:13

Re: Cần mua main H61
 
Up...................

trentaitam 02-09-2019 17:17

Re: Cần mua main H61
 
Quote:

Originally Posted by lightinrain (Post 153694270)
M có Giga H61 DS2 zin all full chức năng đang cắm máy xài ổn định,có fe zin.500k.0903099102.SG.Bác cần lh ^^

https://www.upsieutoc.com/images/2019/08/18/H67-3.jpg

của bác hơi Ố quá :D
:sexy:

lightinrain 02-09-2019 17:18

Re: Cần mua main H61
 
Up.........................

trentaitam 02-09-2019 17:21

Re: Cần mua main H61
 
Quote:

Originally Posted by lightinrain (Post 153694334)
Vậy thì bác muốn đẹp tìm mua hàng renew thôi ^^

có máy bác kia bán nhưng hết roi ,:adore:

trentaitam 03-09-2019 08:55

Re: Cần mua main H61
 
up....................

trentaitam 03-09-2019 09:34

Re: Cần mua main H61
 
up...............


All times are GMT +7. The time now is 15:01.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.