vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Nơi khác bán ram Ddr3 4gb 1600 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7610346)

chim_ung_yeu_ho 20-08-2019 21:11

bán ram Ddr3 4gb 1600
 
Có mấy cây ram kingston lùn tháo máy cần bán
Giá 270k 1 cây
2 cây trở lên 250k 1 cây
Liên hệ zl: 0931527138 giờ hành chính
Có cod shopee nhé

via vozForums for iPhone

chim_ung_yeu_ho 21-08-2019 07:11

Re: Nơi khác bán ram Ddr3 4gb 1600
 
Quote:

Originally Posted by chim_ung_yeu_ho (Post 153484852)
Có mấy cây ram kingston lùn tháo máy cần bán
Giá 270k 1 cây
2 cây trở lên 250k 1 cây
Liên hệ zl: 0931527138 giờ hành chính
Có cod shopee nhé

via vozForums for iPhone

Lên .........

via vozForums for iPhone

chim_ung_yeu_ho 21-08-2019 12:42

Re: bán ram Ddr3 4gb 1600
 
Chào buổi chiều

chim_ung_yeu_ho 23-08-2019 12:44

Re: bán ram Ddr3 4gb 1600
 
...........................

chim_ung_yeu_ho 26-08-2019 10:31

Re: bán ram Ddr3 4gb 1600
 
...............................


All times are GMT +7. The time now is 08:45.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.