vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính để bàn (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   HN Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7606281)

nhanphamoc 15-08-2019 11:20

Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
 
Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
Bác nào có hàng ngon em qua mổ thóc nhé
cục ta cục tác
:pudency:

nhanphamoc 15-08-2019 11:44

Re: Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
 
Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
Bác nào có hàng ngon em qua mổ thóc nhé
cục ta cục tác

cuppi 15-08-2019 11:51

Re: Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
 
giga h61 .4.0 có 4-5 chiếc, sạch đẹp 0326690040 ngõ gốc đề-minh khai.

nhanphamoc 15-08-2019 12:02

Re: Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
 
Quote:

Originally Posted by cuppi (Post 153388144)
giga h61 .4.0 có 4-5 chiếc, sạch đẹp 0326690040 ngõ gốc đề-minh khai.

oke anh kaka

danotronghoa 15-08-2019 12:26

Re: Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
 
Ké combo G1610 + Giga B75 = 700k, và con server chạy dual xeon 1366 bán 3,5tr trong tuần này.

Thớt sang up hộ:
https://forums.voz.vn/showthread.php...#post153201320Thank!

zoro113 16-08-2019 01:18

Re: Nhặt nhạnh mấy em giga asus h61
 
Asus h61 500k
Giga h61 550k


All times are GMT +7. The time now is 16:48.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.