vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   HN Mua màn 2K, 144Hz, Gsync (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7604609)

moonsalini 12-08-2019 22:57

Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Done done done!

congtubotgag 12-08-2019 23:15

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Có mỗi con Samsung 27JG50 2K 144hz New. Giá 7250K

hoanganhzip 13-08-2019 00:00

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
@Hoanghung.tnut
tel:032.692.5555
Sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn trong giây lát :beauty:

moonsalini 13-08-2019 08:45

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Quote:

Originally Posted by congtubotgag (Post 153343373)
Có mỗi con Samsung 27JG50 2K 144hz New. Giá 7250K

Thank bác. Mà con này freesync :pudency:

moonsalini 13-08-2019 11:03

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Quote:

Originally Posted by hoanganhzip (Post 153343941)
@Hoanghung.tnut
tel:032.692.5555
Sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn trong giây lát :beauty:

Ok bác :adore:

moonsalini 13-08-2019 15:26

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Upppppppppppppp

mitommoc 13-08-2019 21:46

Re: HN Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Quote:

Originally Posted by moonsalini (Post 153346287)
Thank bác. Mà con này freesync :pudency:

Làm gì có FreeSync bác. Em này bỏ hết mấy cái này nhé. :)

via vozForums for iPhone

moonsalini 13-08-2019 21:58

Re: HN Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Quote:

Originally Posted by mitommoc (Post 153359810)
Làm gì có FreeSync bác. Em này bỏ hết mấy cái này nhé. :)

via vozForums for iPhone

À à. Em đó còn chả có cả adapter sync gì hết. Thế thì khó chơi quá :adore:

moonsalini 14-08-2019 11:08

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
Upppppppppppppp

.mmt 14-08-2019 11:33

Re: Mua màn 2K, 144Hz, Gsync
 
có màn LG 29inh loại 29um55, res 2560x1080. giá 4tr2, màn ảnh đẹp như mới .tel 0334604228


All times are GMT +7. The time now is 02:18.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.