vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   HN/TQ Bán ram 4 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7604006)

datdung125 12-08-2019 00:43

Bán ram 4
 
Em có 2 kit gskill 2x16gb bus 3000 còn bảo hành 35 tháng. Giá là 3tr9/kit. :shame:
Liên hệ: 0353407940.
https://2.pik.vn/2019b37d71cc-9bfd-4...fb2c5cfc31.jpg

datdung125 12-08-2019 02:12

Re: Bán ram 4
 
upppppppppppppppppppppppp

koolngoc 12-08-2019 06:37

Re: Bán ram 4
 
kit 32gb giá ngon up phụ.
tiện cần kit 16 2x8 còn bảo hành trên 30 tháng kẹp tản hàng hãng nhé

datdung125 12-08-2019 10:11

Re: Bán ram 4
 
Quote:

Originally Posted by koolngoc (Post 153328160)
kit 32gb giá ngon up phụ.
tiện cần kit 16 2x8 còn bảo hành trên 30 tháng kẹp tản hàng hãng nhé

thanks bác :D

datdung125 12-08-2019 11:26

Re: Bán ram 4
 
lung linh là lên luôn

datdung125 12-08-2019 16:02

Re: Bán ram 4
 
lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

datdung125 12-08-2019 21:14

Re: Bán ram 4
 
:"> uppppppppppppp

datdung125 12-08-2019 23:11

Re: Bán ram 4
 
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

datdung125 13-08-2019 12:13

Re: Bán ram 4
 
upppppppppppppppppppppp

datdung125 13-08-2019 13:35

Re: Bán ram 4
 
upppppppppppppppppppppppppppppp


All times are GMT +7. The time now is 11:12.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.