vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Tin tức iNet (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7603545)

Masterchiefs 11-08-2019 09:42

Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
https://2.pik.vn/201971a9f4b7-8574-4...dfbc6fc797.jpg
https://2.pik.vn/2019fb5ebc13-88c9-4...ddbff589df.jpg

Quá ngon mà không sợ nóng https://i.imgur.com/3p4UF0J.gifhttps://i.imgur.com/3p4UF0J.gif

Z E N 11-08-2019 10:02

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Chỉ thỉnh thoảng nó nứng sảng cái file "MsMpEng.exe" nó ăn 15-20% CPU chả biết để làm j thôi. 1459757

Kei 11-08-2019 10:32

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
ko có BKAV à ? :lmao:

Yoshiko Tsushima 11-08-2019 10:36

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Chỉ cần cho bố cái tùy chọn tắt mãi mãi là được rồi, cứ tự bật lại thì vẫn dùng tweaker gỡ ra hết :go:

dasklney 11-08-2019 10:39

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Quote:

Originally Posted by Z E N (Post 153314317)
Chỉ thỉnh thoảng nó nứng sảng cái file "MsMpEng.exe" nó ăn 15-20% CPU chả biết để làm j thôi. 1459757

Nó quét file nén :/ Bữa tải file zip mấy GB về nó quét cứ treo vậy không hết, nên mình reset lại Windows và xóa luôn file đó :sosad:

Masterchiefs 11-08-2019 10:44

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Quote:

Originally Posted by Kei (Post 153314780)
ko có BKAV à ? :lmao:

Được dùng làm bài test rồi https://i.imgur.com/bpUNvGy.pnghttps://i.imgur.com/bpUNvGy.png

Littlefish 11-08-2019 10:58

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Hàng mấy anh Nga ngố vẫn ngon https://i.imgur.com/ivA5o1e.png

H.FPGA 11-08-2019 11:42

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Đang dùng Bit :doubt::doubt:

Sent from ltp using vozFApp

kghostsvn 11-08-2019 11:55

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Tin tưởng mỗi bit với kit

★★★ 11-08-2019 12:00

Re: Windows Defender giành điểm tuyệt đối ở tất cả các hạng mục trong bài kiểm tra mới nhất của AV-Test
 
Windows Defander free mà ngon :byebye:
Cơ mà vẫn ủng hộ mấy hãng thứ 3, anh sốp bá quá làm trời làm đất gì cũng ko ai biết thì toi cho end-user.


All times are GMT +7. The time now is 07:34.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.