vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   DOTA2 (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=245)
-   -   Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7592074)

vNV_1310 22-07-2019 17:02

Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
:"> :"> Gặp con này khó đè lane nó quá các bác. Xin tips

The_Luc_Thu_Dit 22-07-2019 17:35

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
thiếu éo gì, sf, injoker, viper, alche. Nói chung storm early yếu bỏ mẹ https://i.imgur.com/xHAd0eQ.png

dhn2111 22-07-2019 18:07

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
Quote:

Originally Posted by vNV_1310 (Post 153024996)
:"> :"> Gặp con này khó đè lane nó quá các bác. Xin tips

Lina :sexy:

Gửi bằng vozFApp

Mr.Fate 23-07-2019 12:08

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
Thấy WR đi lane với storm cũng khoẻ, đầu game đấm nhau khá ngon, có skill 3 né dmg tay nữa

<Loading> 23-07-2019 15:02

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
QoP là trùm trị con Storm. https://i.imgur.com/trp5lFu.png 226552

Phong.dq 24-07-2019 11:57

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
Kém trình nó thì cầm con nào cũng thua :doubt: Đi mid thì luyện khả năng lasthit/deny tốt là được rồi. Lên lvl 4,5 mà cảm thấy đi gank được lane thì đi, hoặc có đồng đội roam ra mid thì cố gắng giết, chứ đừng có máu me đòi solo. 333704

dhn2111 27-07-2019 11:52

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
Quote:

Originally Posted by THE CATALYSM (Post 153103231)
or just pick xlark niggarrrrrrrrrrr Ảnh

Đun talk to me 3k chast :amazed::amazed:

Gửi bằng vozFApp

kemkit 08-08-2019 09:10

Re: Hero nào đi Mid cân được Storm Spirit
 
Storm gấu lửa cầm snip đè thoải mái trước lvl 6 sau lvl6 ăn liz

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 17:00.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.