vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Phần mềm (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Hỏi xíu về cài Win ? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7556231)

tho80 29-05-2019 12:09

Hỏi xíu về cài Win ?
 
Mình cài bản ghost vào máy để bàn thì nó activated bình thường. còn chạy bản ghốt đó thì trên máy laptop thì win lại ko có bản quyền. Ai biết lí do vì sao ko ? thanks

nick2020 29-05-2019 17:58

Re: Hỏi xíu về cài Win ?
 
Do lap ko nhận key crak đó, kiếm tool khác active thử xem

Sent from Xiaomi Redmi Note 5 chính cmn hãng using vozFApp

kaspersky 29-05-2019 22:07

Re: Hỏi xíu về cài Win ?
 
Quote:

Originally Posted by tho80 (Post 152015313)
Mình cài bản ghost vào máy để bàn thì nó activated bình thường. còn chạy bản ghốt đó thì trên máy laptop thì win lại ko có bản quyền. Ai biết lí do vì sao ko ? thanks

Lap mình bản quyền win single language. Cài kiểu gì nó cũng ngầm chọn single lang và ngầm tự activated khi online. Cố tình cài bản khác (pro, LTSC...) thì phải crk. Mình nghĩ nó nhận dạng từ phần cứng đã được nhà sản xuất (mình là asus) mua và đánh dấu kiểu gì đó. Liệu lap của bạn cũng vậy nên nó k nhận activated?

tho80 30-05-2019 12:38

Re: Hỏi xíu về cài Win ?
 
các bạn dùng tool gì để crk nó vậy ? thnaks

kaspersky 31-05-2019 13:00

Re: Hỏi xíu về cài Win ?
 
Quote:

Originally Posted by tho80 (Post 152034286)
các bạn dùng tool gì để crk nó vậy ? thnaks

Đây bác ơi!
http://www.techrum.vn/threads/tai-va...8-1-10.196023/

nhockon_onlin3 06-06-2019 15:01

Re: Hỏi xíu về cài Win ?
 
Do máy bàn đã activate kỹ thuật số (key đã gắn vào main), còn laptop thì chưa được activate KTS. có 2 option: 1 là dùng tool để kích hoạt, 2 là mua key OEM để activate KTS

bangon2006 11-06-2019 09:39

Re: Hỏi xíu về cài Win ?
 
Chắc do Main laptop tích hợp win bản quyền, còn laptop thì ko


All times are GMT +7. The time now is 08:11.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.