vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cảm thấy đất nước ta hiện nay thật yên bình và tươi đẹp các bác ạ (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7548942)

ParkKimThang 18-05-2019 10:11

Cảm thấy đất nước ta hiện nay thật yên bình và tươi đẹp các bác ạ
 
Nếu ngày đó chúng ta không thống nhất dc miền nam, thì chắc giờ miền nam đã rơi vào tay Khmer đỏ rồi. Như chúng ta cũng biết, miền nam thời ấy ăn sung mặc sướng quen thói, nên ý chí và năng lực chiến đấu rất thấp. Bằng chứng là sau khi mỹ rút quân thì miền bắc chúng ta vào chỉ cần nã vài phát pháo là miền nam chỉ biết giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Ví dụ chúng ta ko vào miền nam, thì chắc dân miền nam đã bị tụi khmer đỏ cáp duồng không ít, có khi tụi nó diệt chủng luôn miền nam:stick:
Cũng may nhờ ơn đảng mà miền nam ko bị diệt vong. Giờ đây nam bắc chúng ta hòa thuận, đất nước yên bình, voz mở cửa trở lại.. Nói chung mình cảm thấy rất hạnh phúc các bác ạ:beauty:

113114115116m 18-05-2019 10:13

Re: Cảm thấy đất nước ta hiện nay thật yên bình và tươi đẹp các bác ạ
 
Có nghe qua QGP chưa :chaymau:

Gửi từ Yamaha LC 135 bằng vozFApp

ParkKimThang 18-05-2019 12:07

Re: Cảm thấy đất nước ta hiện nay thật yên bình và tươi đẹp các bác ạ
 
Quote:

Originally Posted by 113114115116m (Post 151822066)
Có nghe qua QGP chưa :chaymau:

Gửi từ Yamaha LC 135 bằng vozFApp

QGP là quân giải phóng hả


All times are GMT +7. The time now is 15:56.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.