vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7548849)

Frank Freeman 18-05-2019 09:12

[Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Trong niềm vui hân hoan của toàn thể anh em vốt dơ, lesor tôi đây xin bán đấu giá nick này cho người trả giá cao nhất. Giá khởi điểm 100k, xin mời anh em!https://i.imgur.com/PTBxLm5.gif

Gửi bằng vozFApp

neokuteo 18-05-2019 09:13

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Tôi còn nhiều nick lắm, thôi đi ra :go:

Gửi từ HTTP 503 bằng vozFApp

fragonTx 18-05-2019 09:14

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Nick cùi cho ko thèm lấy, khéo còn đánh cho :canny:

Gửi từ Samsung SM-G935P bằng vozFApp

tontutoto 18-05-2019 09:16

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
1001 lần thứ nhất

Gửi từ Samsung SM-J330G bằng vozFApp

highter 18-05-2019 09:20

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Tôi mạnh dạn trả 5 tỷ :doubt:

Gửi từ Iphone 6 bằng vozFApp

kutj 18-05-2019 09:23

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Quote:

Originally Posted by Frank Freeman (Post 151820562)
Trong niềm vui hân hoan của toàn thể anh em vốt dơ, lesor tôi đây xin bán đấu giá nick này cho người trả giá cao nhất. Giá khởi điểm 100k, xin mời anh em!https://i.imgur.com/PTBxLm5.gif

Gửi bằng vozFApp

https://imgur.com/Y87Iri2.jpg


Gửi bằng vozFApp

dht7479 18-05-2019 09:24

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Bốn cái làng http://i.imgur.com/xjIzSG9.gif

Frank Freeman 18-05-2019 09:24

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Quote:

Originally Posted by kutj (Post 151820859)

Ảnh


Gửi bằng vozFApp

Mày có phải thằng anhkutj không vậy?https://i.imgur.com/269kBem.png

Gửi bằng vozFApp

JustSimple 18-05-2019 09:25

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
Ko ai mua thì để tôi 10k nhé anh http://i.imgur.com/7zSW43Y.gif

Được gửi từ iPhone 4s - vozForums

wgl 18-05-2019 09:28

Re: [Hot]Tự bán thân nhân dịp Voz hồi sinh
 
chào các lesor thiện lành https://i.imgur.com/4ZyKGG7.gif


All times are GMT +7. The time now is 00:50.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.