vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thảo luận chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7547947)

tzuyu.x 20-10-2019 07:30

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
ủa sao nghe nói có voice chat mà ko thấy nhỉ

conmecf 20-10-2019 09:14

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by tzuyu.x (Post 154553480)
ủa sao nghe nói có voice chat mà ko thấy nhỉ

hình như chỉ trên di động :byebye:

HiepTRE 21-10-2019 17:19

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
https://2.pik.vn/201938de13ff-cd12-4...10cf64e0c2.png
Sấm giật tung lol :shame:

conmecf 21-10-2019 17:21

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by HiepTRE (Post 154578858)

Chơi god giờ 2 god có 60% CD thiệt lắm :byebye:

HiepTRE 21-10-2019 17:59

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Vẫn còn mạnh lắm thím :beauty:

GensoKyo 21-10-2019 19:58

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
God mà ko ra got thì xác định toanh
Mà đã nhân phẩm thì 6 hunter hay 6 gob vẫn chắc kèo hơn

Gửi từ SM-N960U1 bằng vozFApp

Anhhunga2 21-10-2019 20:54

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by GensoKyo (Post 154580955)
God mà ko ra got thì xác định toanh
Mà đã nhân phẩm thì 6 hunter hay 6 gob vẫn chắc kèo hơn

Gửi từ SM-N960U1 bằng vozFApp

God không có Got vẫn có thể chơi được. Còn gob ko bom thì chỉ có chờ chết:gach:. Hunter không ai chơi 6 đâu ông.

conmecf 21-10-2019 21:24

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by Anhhunga2 (Post 154581780)
God không có Got vẫn có thể chơi được. Còn gob ko bom thì chỉ có chờ chết:gach:. Hunter không ai chơi 6 đâu ông.

Hunter bản mới build kèm wizard cũng khá hay , con súng vs con thỏ bắn mutil shot :byebye: , mới test thử bên server test thấy cũng ổn

lac332211 21-10-2019 23:08

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Chỉ lướt youtube hóng Yeqen stream. Đánh hay, nhờ ổng mà học đc mớ kinh nghiệm. Trc đó cũng hay xem Harry KN. Để xem shanghai đánh ăn đc tụi nó k

conmecf 22-10-2019 10:25

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by lac332211 (Post 154583852)
Chỉ lướt youtube hóng Yeqen stream. Đánh hay, nhờ ổng mà học đc mớ kinh nghiệm. Trc đó cũng hay xem Harry KN. Để xem shanghai đánh ăn đc tụi nó k

Harry đánh bình thường tấu hài là chính :beauty:


All times are GMT +7. The time now is 05:52.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.