vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thảo luận chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7547947)

libra89 06-09-2019 15:40

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
War beast thì lấy elf hunter kẹp thêm dark spirit trị. Dễ mà. Vấn đề có nhiều người đánh quá nên bị tranh chess
Chứ war beast gặp elf hunter mà con cây với furion với am 3* thì khóc tiếng mán.

Gửi từ Máy cùi bắp bằng vozFApp

Beelsama 06-09-2019 17:16

Re: Page 111 - Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Mai có update kìa. Warrior bị neft rồi :lmao:. Chuyển sang chơi ass hoặc k9 thôi :shame:

via vozForums for iPhone

conmecf 06-09-2019 17:40

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
War beast nó mạnh quá nên phải nerf thôi :D , mà mấy con core vẫn vậy chưa bị giảm như con Venom vs con Jug đầu game vẫn mạnh , Mage thì kiếm 6 con khó ngang Goblin

Lilan Karlos 06-09-2019 18:46

Re: Page 55 - Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by HiepTRE (Post 153706653)
https://2.pik.vn/2019b0cbaed7-84f0-4...fc6e355824.png
Team này của em chỉ ngán full hunter vs god mage thui, còn lại cân tất :)

Rank nào đây bác?

via vozForums for iPhone

HiepTRE 06-09-2019 19:13

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Rook 8 bác :)

HiepTRE 07-09-2019 04:35

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
https://2.pik.vn/201977e250f6-6865-4...cafa7d84be.png
https://2.pik.vn/20190e300157-4330-4...0ac51e59f5.png
https://2.pik.vn/2019e317cce7-6d28-4...22c39de832.png
https://2.pik.vn/20195d61dbea-9b75-4...427601e5a4.png
Nhân phẩm đầu ngày nào các thím ơi :lol:

Lilan Karlos 07-09-2019 06:57

Re: Page 56 - Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Mình mới rook 5, hay đánh elf hunter hơn

via vozForums for iPhone

HiepTRE 07-09-2019 06:59

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Tui chuộng elf ass hơn vì có con sand cc

lttsi2 07-09-2019 08:14

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
đm tôi china lin ..chơi server china ko xài vpn éo thể nào chơi được cứ 1-2p là bị dis ,reconnect ..lag bấm mua tuống ko được ..haizzzzzzzzzz

Beelsama 07-09-2019 09:39

Re: Page 111 - Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by HiepTRE (Post 153771679)
Nhân phẩm đầu ngày nào các thím ơi :lol:

https://i.imgur.com/u9kldLi.jpg
:shame:


via vozForums for iPhone


All times are GMT +7. The time now is 08:56.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.