vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thảo luận chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7547947)

0P.Aokji 17-08-2019 18:35

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Giờ chơi cũng chán, ngày chỉ chơi 2 3 trận dc top1 thì nghỉ

Sent from Xiaomi MI 8 using vozFApp

MeeGo 18-08-2019 13:30

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Mới chơi trận god và chết không thể nào thảm hơn, bị bọn hunter beast đập như con, 3 mage giờ như muỗi đốt inox:sosad::sosad:

conmecf 18-08-2019 17:13

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by MeeGo (Post 153440536)
Mới chơi trận god và chết không thể nào thảm hơn, bị bọn hunter beast đập như con, 3 mage giờ như muỗi đốt inox:sosad::sosad:

God giờ phải build tank ổn tý , nói chung cũng yếu hơn tý thôi bro :byebye: , chính ra càng ít thằng chơi càng ngon đó , cố kiếm con drazeel vừa giữ máu vừa câu time tốt nhé :byebye:

conmecf 19-08-2019 19:43

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Sven tuần này ra nhé , lại tứ cự ma vs War lên ngôi rồi :D , Mage thì chả sống nổi :sosad:

https://2.pik.vn/201969d11817-b15d-4...a79c380460.jpg

Dark_Style 19-08-2019 22:54

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by conmecf (Post 153464481)
Sven tuần này ra nhé , lại tứ cự ma vs War lên ngôi rồi :D , Mage thì chả sống nổi :sosad:

Image

Trời đụ, đợt này thấy bọn beast, war ăn top liên tục giờ lại thêm sven nữa :sosad: dân chơi elf, ass, mage phải làm thao :sosad:

Sent from Xiaomi Redmi Note 5 using vozFApp

thongthinh113 20-08-2019 00:52

Re: Page 101 - Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by Dark_Style (Post 153467608)
Trời đụ, đợt này thấy bọn beast, war ăn top liên tục giờ lại thêm sven nữa :sosad: dân chơi elf, ass, mage phải làm thao :sosad:

Sent from Xiaomi Redmi Note 5 using vozFApp

Chơi cự ma với god bem nó :shame:

via vozForums for iPhone

brother_zone_ver1 20-08-2019 08:11

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by MeeGo (Post 153440536)
Mới chơi trận god và chết không thể nào thảm hơn, bị bọn hunter beast đập như con, 3 mage giờ như muỗi đốt inox:sosad::sosad:

God mage bị nerf sml rồi chơi gì nữa:byebye:
Mà cũng phải nhà nhà đều god + shaman chán vãi luôn

Sent using vozFApp

conmecf 20-08-2019 11:26

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Bản này mình thấy có 2 bọn tởm nhất là war beast vs elf sin :byebye: , bọn này giờ ảo lắm , đồ rớt nhiều mà lên đc 3 sao đánh khó chết vãi , war thì trâu chó da dày , sin thì nhảy crit liên tọi 6 sin còn ghê hơn 6 elf nhé , có items chống miss nó gặt như con luôn , muốn counter phải kẹp medu vs drazeel :gach: . God thì ko lên nhanh sớm cũng dễ toạch , Mage thì lên 6 mage đã khó mà vẫn toang do cơ chế nhảy né skills , nó nhảy cái né hết sạch skills luôn :byebye:

Dark_Style 23-08-2019 10:49

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Lâu lâu làm trận k9+troll cũng ổn phết
https://imgur.com/XsW7e75.jpg

Sent from Xiaomi Redmi Note 5 using vozFApp

Deathwing_19xx 23-08-2019 16:17

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
https://2.pik.vn/20190e2affb5-5f2a-4...f91c683bd7.jpg

Bên Dote mod có 2 con Wizard ngon mà rẻ là Lion với Rubick :rofl:, e đoán là kiểu gì cũng đưa vào bên Mobile thôi :shame:. Rubick cấp 3 mà nó cướp được skill của Enigma thì cái Midnight Pulse đặt ra là cấp 3, đau vl :shame:


All times are GMT +7. The time now is 07:49.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.