vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thảo luận chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7547947)

conmecf 14-08-2019 20:14

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Sắp ra chế độ 2vs2 :D

lttsi2 14-08-2019 20:48

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
có ai chơi được DAC mobile PC của Epic không down rồi mà ko login được

conmecf 14-08-2019 21:18

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by lttsi2 (Post 153377812)
có ai chơi được DAC mobile PC của Epic không down rồi mà ko login được

Bro phải có key chứ có key mới cho dow rồi login bằng acc dragon nest :byebye:

conmecf 14-08-2019 23:20

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Ra 2vs2 rồi đó anh em :D !

conmecf 15-08-2019 21:10

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Mai VNG chính thức phát hành bản VN nhé :byebye::pudency:

ChloePriceRiseUP 15-08-2019 23:48

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by conmecf (Post 153397742)
Mai VNG chính thức phát hành bản VN nhé :byebye::pudency:

tml vng đụ má nó block ip quốc tế ngồi thẩm du với nhau luôn https://i.imgur.com/qZV215Z.png chắc cũng tính tổ chức giải đấu cạnh tranh luôn rồi, mà giải nào làm cũng phốt, chờ dtcl của lol lên đt là sml ngay https://i.imgur.com/tFvvWhy.jpg

DarkDiablo 16-08-2019 09:12

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by conmecf (Post 153397742)
Mai VNG chính thức phát hành bản VN nhé :byebye::pudency:

thông tin ở đâu thím

Sent using vozFApp

conmecf 16-08-2019 12:16

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by DarkDiablo (Post 153403441)
thông tin ở đâu thím

Sent using vozFApp

đây nè bro , mở cho dow rồi , vẫn chơi đc bản quốc tế :beauty:

https://autochess.zing.vn/

ChloePriceRiseUP 16-08-2019 22:43

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
mở trên store rồi nhé, bắt đầu rất toxic rồi đây https://i.imgur.com/qZV215Z.png

conmecf 17-08-2019 12:34

Re: Auto Chess Mobile Early Access - Giao Lưu Thảo luận Trao đổi Tình cảm - Beta Trên Android/iOS 2019
 
Quote:

Originally Posted by ChloePriceRiseUP (Post 153417917)
mở trên store rồi nhé, bắt đầu rất toxic rồi đây https://i.imgur.com/qZV215Z.png

đợi thế hệ trẻ tràn vô thôi :byebye:


All times are GMT +7. The time now is 19:43.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.