vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Phần cứng chung (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=9)
-   -   nhờ tư vẫn nơi thay màn hình laptop tại Hn (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7545407)

witwicky 14-04-2019 13:54

nhờ tư vẫn nơi thay màn hình laptop tại Hn
 
Em mình có con laptop bị bầm góc màn hình, nhờ các thím tư vẫn nơi thay uy tín tại HN ạ:stick:

witwicky 14-04-2019 13:59

Re: nhờ tư vẫn nơi thay màn hình laptop tại Hn
 
https://2.pik.vn/2019e86aac04-0480-4...d87699939d.png

witwicky 16-04-2019 08:44

Re: nhờ tư vẫn nơi thay màn hình laptop tại Hn
 
Up...................

Toankul 16-04-2019 12:00

Re: nhờ tư vẫn nơi thay màn hình laptop tại Hn
 
Quote:

Originally Posted by witwicky (Post 151724515)
Em mình có con laptop bị bầm góc màn hình, nhờ các thím tư vẫn nơi thay uy tín tại HN ạ:stick:

thay màn hình rất đơn giản,
chỗ nào cũng được,
giá tốt, cam kết BH 6th
màn ko lỗi là được.

tdangtrung 16-04-2019 15:48

Re: nhờ tư vẫn nơi thay màn hình laptop tại Hn
 
Đang có con lap Sony bị sọc màn hình, không biết là tại cáp hay là do màn hình... Hóng xem có địa chỉ nào ổn không..!??


All times are GMT +7. The time now is 00:24.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.