vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   xin review chai nước hoa xmen (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530854)

voz131194 17-03-2019 20:37

xin review chai nước hoa xmen
 
Như tít đang định mua chai này cho đủ bộ từ tóc đến chân của x men boss, ai dùng rồi cho tư vấn, mùi nó có giống chai sữa tắm ko
Cần mua
https://i.imgur.com/uHujaV8.jpg
Đã dùng chai này
https://i.imgur.com/0SQgQlp.jpg

Được gửi từ iPad Pro 10.5 - vozForums

DungKhonNan2 17-03-2019 20:45

Re: xin review chai nước hoa xmen
 
chưa đến 300k ,chắc chất lượng cũng chẳng ra gì :shame:

voz131194 17-03-2019 20:51

Re: xin review chai nước hoa xmen
 
Quote:

Originally Posted by DungKhonNan2 (Post 151329197)
chưa đến 300k ,chắc chất lượng cũng chẳng ra gì :shame:

Thím xài chưa, mình chỉ muốn xem có giống mùi chai sữa tắm thôihttp://i.imgur.com/yBBewst.gif

Được gửi từ iPad Pro 10.5 - vozForums


All times are GMT +7. The time now is 09:24.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.