vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530849)

maxxcom 17-03-2019 20:34

Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
Lúc mình đến kêu làm đồ ăn , em hay cười r tự sửa sang lại tóc tai , à ẻm nghệ an nhé:hehe::hehe::hehe:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 6 bằng vozFApp

kashi1993 17-03-2019 20:36

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
Quote:

Originally Posted by maxxcom (Post 151328996)
Lúc mình đến kêu làm đồ ăn , em hay cười r tự sửa sang lại tóc tai , à ẻm nghệ an nhé:hehe::hehe::hehe:

m thì có dấu hiệu thần kinh rồi đó :sogood:

lisatthu35 17-03-2019 20:37

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
f.a lâu quá nên bị ảo tưởng ...:D

trikhoa0 17-03-2019 20:38

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
Quote:

Originally Posted by maxxcom (Post 151328996)
Lúc mình đến kêu làm đồ ăn , em hay cười r tự sửa sang lại tóc tai , à ẻm nghệ an nhé:hehe::hehe::hehe:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 6 bằng vozFApp

Quán 999 ở tân thành bà rịa phải hok, con đó lm phò đấy! Chú lại tưởng bở!

Gửi từ HUAWEI BLL-L22 bằng vozFApp

vozBot 17-03-2019 20:39

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 

cdsht

Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc.

bancaseiphone 17-03-2019 20:43

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
Quote:

Originally Posted by maxxcom (Post 151328996)
Lúc mình đến kêu làm đồ ăn , em hay cười r tự sửa sang lại tóc tai , à ẻm nghệ an nhé:hehe::hehe::hehe:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 6 bằng vozFApp

Coi JAV nhiều quá phải k, đừng làm bừa như thằng trong thang máy nhé, đời éo như JAV đâu

leminhdu108 17-03-2019 21:03

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
Quote:

Originally Posted by maxxcom (Post 151328996)
Lúc mình đến kêu làm đồ ăn , em hay cười r tự sửa sang lại tóc tai , à ẻm nghệ an nhé:hehe::hehe::hehe:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 6 bằng vozFApp

ế tới mức này rồi à :stick:

Saito Asuka 17-03-2019 21:05

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
chuẩn vozer rồi . CDSHT
https://i.imgur.com/w55NP3T.gif

SBTN 17-03-2019 21:10

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
CDSHThttps://i.imgur.com/0ZRHGAi.gif

29062017 17-03-2019 21:16

Re: Gái làm quán ăn có dấu hiệu thích mình
 
Đọc 10cái cmt thì 9cái chửi ,còn cái kia đồnh tình với 9cái con lại:gach:.Nhục quá sống sao nổi:sosad:


All times are GMT +7. The time now is 06:44.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.