vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530845)

resooser 17-03-2019 20:31

Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
Cỡ lãnh đạo như Thủ Tướng, Tổng Bí Thư hay Chủ Tịch Quốc Hội mà phát biểu tuyên dương tinh thần phong trào này thì chả mấy khi cả nước hăng hái nhặt rác đâu nhỉ.

Cơ mà Việt Nam mình nói thật là thùng rác quá ít, nên lắp đặt thêm nhiều thùng rác để người dân bỏ rác vào thùng. Chứ thú thật đi vòng vòng mà không có thùng rác để vứt cũng ngứa tay lắm :beauty::beauty::beauty::beauty:.

Nhân tiện em sẽ thay mặt ae vozer sẽ donate cho team nhặt rác núi gì ấy 500k nhé :D (tầm 1-2 tuần nữa vì bh ko có tiền). Ủng hộ tinh thần anh em.

dtqb 17-03-2019 20:49

Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
Quote:

Originally Posted by resooser (Post 151328945)
Cỡ lãnh đạo như Thủ Tướng, Tổng Bí Thư hay Chủ Tịch Quốc Hội mà phát biểu tuyên dương tinh thần phong trào này thì chả mấy khi cả nước hăng hái nhặt rác đâu nhỉ.

Cơ mà Việt Nam mình nói thật là thùng rác quá ít, nên lắp đặt thêm nhiều thùng rác để người dân bỏ rác vào thùng. Chứ thú thật đi vòng vòng mà không có thùng rác để vứt cũng ngứa tay lắm :beauty::beauty::beauty::beauty:.

Nhân tiện em sẽ thay mặt ae vozer sẽ donate cho team nhặt rác núi gì ấy 500k nhé :D (tầm 1-2 tuần nữa vì bh ko có tiền). Ủng hộ tinh thần anh em.

Thế là thím xem họ làm vì tiền nên mới cho r,xong họ nhận rồi 1 ngày nào đó cảm thấy ko ai còn bonus nữa thì họ bỏ luon à
https://i.imgur.com/COqRKFR.png đừng bonat cho họ, để 500k ấy đi mua cân đường hộp sữa cho mấy cô chú hốt rác gần nhà đi

Gửi từ BKAV Bphone B2017 bằng vozFApp

hoatrang 17-03-2019 20:54

Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
ae voz thì mình tin chứ trẻ đú mà theo trend này có khi nhặt thì ít mà xả thì nhiều hơn.

nmd 17-03-2019 20:55

Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
Mấy người chức cao đó mà làm thì lại có kẻ nói là làm trò kiếm fame này nọ.

cu.hanh.tay 17-03-2019 21:03

Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
Vấn đề là làm thế nào để rác đúng nơi quy định, chứ không phải là nhặt rác.

daudauqua 17-03-2019 21:07

Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
tao chống mắt lên xem chúng mày nhặt rác được bao lâu :gach:

danvacht 17-03-2019 21:11

Re: Sao mấy phong trào "Nhặt rác" không được lãnh đạo nhà nước hoan ngênh nhỉ ?
 
Nhà nước có nhiều việc phải lo hơn nhặt rác


All times are GMT +7. The time now is 01:37.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.