vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Điểm báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=33)
-   -   10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530832)

thanhnt 17-03-2019 20:01

10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
:beauty::beauty::beauty:

hoatrang 17-03-2019 20:02

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
Giải ...à mà thôi

laozit 17-03-2019 20:05

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
điều thứ 11: Làm ngược lại tất cả những cái trên https://i.imgur.com/GYA3x5J.gif

thanhnt 17-03-2019 20:05

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
11. Săn, bắt, bẫy trộm cướp. Thi hành án tiết kiệm.

gia11233 17-03-2019 20:05

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
Chỉ cần 1 điều là đơn giản thôi, mọi ng chỉ mong mỗi nơi có 1 cái biểu tượng để nhìn vào đấy là xua tan đói nghèo, như thế đã hạnh phúc lắm rồi. Cần gì 10 điều dữ vậy.

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums

Raven88lazy 17-03-2019 20:13

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
Cho hút cần là hạnh phúc chứ gì. :D

chienbinhvietnam 17-03-2019 20:17

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
5 sao nào ae:doubt:

DNK90 17-03-2019 20:19

Re: 10 điều cần làm ngay để người dân hạnh phúc hơn.
 
Vậy còn dân... ĐEN thì sao? :pudency:
https://2.pik.vn/2019e3c47a7e-2d74-4...ef42aa0e7b.jpg


All times are GMT +7. The time now is 10:42.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.