vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   AMD (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Thắc mắc Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!! (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530831)

mymemoryht 17-03-2019 20:01

Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!!
 
E dùng mail Asus a320m-k đã cài IGXF để main nhận GPU của chip
xong down driver này về cài:

https://2.pik.vn/201925c47d84-44fc-4...bbd1fdd1b4.jpg
thì máy báo lỗi:
https://2.pik.vn/201958e06cde-9be0-4...a126e6c326.jpg
vào trong manage thì báo ko nhận GPU:
https://2.pik.vn/2019dc1d09e9-f835-4...cd445c1455.jpg

Giờ phải làm sao đây các cao nhân:stick:

mucelago 18-03-2019 06:43

Re: Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!!
 
Artifact tùm lum vậy coi thì coi lại dàn tản nhiệt xem sao bác, không thì cài lại win. không đc nữa thì khả năng gpu lỗi

mymemoryht 18-03-2019 07:17

Re: Thắc mắc Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!!
 
Quote:

Originally Posted by mucelago (Post 151334143)
Artifact tùm lum vậy coi thì coi lại dàn tản nhiệt xem sao bác, không thì cài lại win. không đc nữa thì khả năng gpu lỗi

Vâng. Cái win hôm qua cài xong. Chưa update thì bị watchdog timeout liên tục. Tản nhiệt nóng quá cũng bị lỗi như này hả bác.

Gửi từ Samsung SM-N935F bằng vozFApp

Classical__89 18-03-2019 16:53

Re: Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!!
 
Hình như tụi này phải cài driver chipset của nó nữa

vtstudios1988 19-03-2019 09:52

Re: Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!!
 
Tôi cũng 2200G và A320M đây,cài win10 sạch nó tự update nhận đủ driver hết nhé,máy chạy ngon lành luôn,ông chỉ phải update mỗi cái driver Radeon setting thôi.Easy thế mà ko làm đc.

mymemoryht 19-03-2019 11:00

Re: Thắc mắc Cấp bách!!! không cài được driver cho vega 8 của ryzen 2200G!!!!
 
Quote:

Originally Posted by vtstudios1988 (Post 151356945)
Tôi cũng 2200G và A320M đây,cài win10 sạch nó tự update nhận đủ driver hết nhé,máy chạy ngon lành luôn,ông chỉ phải update mỗi cái driver Radeon setting thôi.Easy thế mà ko làm đc.

Chắc do bản win e cài bác ạ. Hôm qua mua mẹ nó con card rời lắp vào rồi.

Gửi từ Samsung SM-N935F bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 11:27.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.