vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Điểm báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530794)

Debilator 17-03-2019 19:20

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Quote:

Originally Posted by accvfs6 (Post 151327247)
Có khi nào ảnh là thời gian ngược không
Kiểu như có sẵn rác trong bịch
Rồi bọn nó quăng ra lại cho bừa bộn

Quăng ra mà được mỗi thứ 1 nơi thế kia còn mệt hơn là đi thu gọn vào ấy.

strongman123 17-03-2019 19:22

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Quote:

Originally Posted by Linhh (Post 151327330)
Như này tốt hơn bọn thử thách 24h nhảm nhảm, cần phát huy nhiều hơn https://i.imgur.com/mFhjD27.gif

https://i.imgur.com/ah2kzNK.png

Bu0m..Xjnh 17-03-2019 19:23

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Này có dc tính là đú bẩn ko :doubt:

khoaman90 17-03-2019 19:25

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Đang thắc cái này dọn xong mấy bịch đen để đâu, vì vận chuyển đống đó ra chỗ thu gom là 1 vấn đề hay để đó chụp hình check in rồi về

Sent from my iPhone using vozForums

bonjovi91 17-03-2019 19:27

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Quote:

Originally Posted by khoaman90 (Post 151327666)
Đang thắc cái này dọn xong mấy bịch đen để đâu, vì vận chuyển đống đó ra chỗ thu gom là 1 vấn đề hay để đó chụp hình check in rồi về

Sent from my iPhone using vozForums

Ai rãnh đâu dọn thí mụ nội rồi bỏ đó hả mẹ. Người ta mất công dọn vậy rồi thì cũng có chở đi bỏ chứ :gach:

Passengers 17-03-2019 19:28

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Quote:

Originally Posted by StevenTyler (Post 151327466)
"Cũng dọn chỗ này hốt chỗ kia" nha bro.


Được gửi từ Lực lượng Cảnh sát Chính tả - vozForums

Soi chính tả đúng thật, tinh mắt thật

hc0515 17-03-2019 19:35

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Cần nhân rộng https://i.imgur.com/zFNuZTA.pnghttps://i.imgur.com/zFNuZTA.png

Sent from Bàn Phím Anh Hùng using vozFApp

chienbinhvietnam 17-03-2019 19:35

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Quote:

Originally Posted by accvfs6 (Post 151327247)
Có khi nào ảnh là thời gian ngược không
Kiểu như có sẵn rác trong bịch
Rồi bọn nó quăng ra lại cho bừa bộn

:amazed::amazed:rảnh vl

ntc0222 17-03-2019 19:44

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Vozer chùa Trầm đâu. Yêu cầu lều báo nào post ngay lên :sexy:

viettan1 17-03-2019 19:52

Re: Trào lưu dọn rác lan rộng từ Nam chí Bắc
 
Quote:

Originally Posted by khoaman90 (Post 151327666)
Đang thắc cái này dọn xong mấy bịch đen để đâu, vì vận chuyển đống đó ra chỗ thu gom là 1 vấn đề hay để đó chụp hình check in rồi về

Sent from my iPhone using vozForums

để đó chụp hình check in xong rồi về nhéééééééé....................:shame: :shame: :shame: :shame: :"> .


https://i.imgur.com/NV3clb1.jpg
https://i.imgur.com/7LIPIOz.jpg
VOZ được xếp từ những Túi Rác Thải Bẩn Thỉu:shame: :shame: :shame:


All times are GMT +7. The time now is 06:00.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.