vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7530793)

tamata 17-03-2019 18:57

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân
 
Như title mình muốn mua bảo hiểm sức khoẻ cho Ba mình nhưng hình như gói này ko hỗ trợ cho cá nhân chỉ áp dụng cho doanh nghiệp.
Các bác biết gói nào cho cá nhân không chỉ mình với. :adore::adore:

Được gửi từ iPad - vozForums

voldemort0808 17-03-2019 19:07

Re: Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân
 
Bảo Việt, Prudental, Daiichi, Chubb, chỉ cần google là ra cả đống, mời chào trả lời không kịp luôn

Sent from Xiaomi Redmi Note 3 using vozFApp

matran241091 17-03-2019 19:32

Re: Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân
 
mua cái này thì phải đảm bảo là ba bạn chưa đi bệnh viện bao h nhé
ko thì sau nay bệnh tật kiện cáo mệt

tamata 17-03-2019 19:47

Re: Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân
 
Quote:

Originally Posted by matran241091 (Post 151327806)
mua cái này thì phải đảm bảo là ba bạn chưa đi bệnh viện bao h nhé
ko thì sau nay bệnh tật kiện cáo mệt

ah ba mình có đi khám bệnh thôi. chứ chưa nằm viện bao giờ

Được gửi từ iPad - vozForums

tamata 17-03-2019 22:04

Re: Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân
 
uppppppppppp

Được gửi từ iPad - vozForums

matran241091 18-03-2019 16:52

Re: Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân
 
Quote:

Originally Posted by tamata (Post 151328099)
ah ba mình có đi khám bệnh thôi. chứ chưa nằm viện bao giờ

Được gửi từ iPad - vozForums

nói chung có hồ sơ là mệt
sau này nó sẽ bảo do abc xyz gì đó gây ra bệnh nên không trả tiền bh:gach::gach:


All times are GMT +7. The time now is 19:19.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.