vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Tình trạng mạng FPT vào voz chậm (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7525534)

bachlong09 10-03-2019 16:12

Tình trạng mạng FPT vào voz chậm
 
Mạng FPT ở nhà và cơ quan nhiều lúc vào voz rất chậm, chuyển sang dùng mạng VNPT thì lại bình thường. Trên điện thoại cũng vậy, chuyển sang mạng wifi VNPT hoặc 4G thì vào ổn định. Tình trạng này mấy tháng trước từng xảy ra, được một thời gian bình thường giờ lại bị.
Nhờ admin khắc phục lỗi này. Thanks .:sweat:


All times are GMT +7. The time now is 13:56.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.