vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7506629)

his_technology 12-02-2019 11:00

Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
1. Do đức tin
2. Tại sống như lol
3. Duyên / hợp
4. Có con mắt âm dương
5. Tại coi phim Ma nhiều quá
6. .......

hyamal3 12-02-2019 11:04

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
"people see what they want to see". Cá nhân chưa bao giờ thấy ma hoặc mơ thấy ma, chắc tại mình vía khỏe. :):):)

tung02 12-02-2019 11:07

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
vì cơ thể ốm yếu, có bệnh trong người, hay snghĩ linh tinh https://i.imgur.com/i94MPOI.png

Seo Dae Young 12-02-2019 11:10

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Thần hồn át thần tính. Ma như thế nào? Có tương tác không? Hay là nhìn thấy cây lay cỏ động cũng sợ hãi gào thét lên ma kìa~~~

Vit Xao Xa Ot 12-02-2019 11:12

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
tao ước 1 lần gặp ma hoặc bị ma nhát để tao bắt lại đem bán cho các nhà khoa học nghiên cứu lấy tiền, vừa giàu vừa nổi tiếng https://i.imgur.com/zzKlOpL.gif

2019 còn ma cỏ mê tin này nọ https://i.imgur.com/zzKlOpL.gif

ChildFromParadise 12-02-2019 11:14

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Quote:

Originally Posted by Vit Xao Xa Ot (Post 150663918)
tao ước 1 lần gặp ma hoặc bị ma nhát để tao bắt lại đem bán cho các nhà khoa học nghiên cứu lấy tiền, vừa giàu vừa nổi tiếng https://i.imgur.com/zzKlOpL.gif

2019 còn ma cỏ mê tin này nọ https://i.imgur.com/zzKlOpL.gif

Mấy cái miếu ngang đường đèo thử vô làm 1 phát kiếm chuyện xem sao? :beauty:

DogeSDTQ 12-02-2019 11:16

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Quote:

Originally Posted by his_technology (Post 150663683)
Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
1. Do đức tin
2. Tại sống như lol
3. Duyên / hợp
4. Có con mắt âm dương
5. Tại coi phim Ma nhiều quá
6. .......

Mấy cái này đều không phải lý do đâu bác, theo em lý do duy nhất là xiaolin thôi :sweat:

Vit Xao Xa Ot 12-02-2019 11:16

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Quote:

Originally Posted by ChildFromParadise (Post 150663962)
Mấy cái miếu ngang đường đèo thử vô làm 1 phát kiếm chuyện xem sao? :beauty:

hồi nhỏ toàn vào nghĩa địa chơi buổi tối với mấy đứa bạn, miếu nhỏ thì nhăm gì https://i.imgur.com/Q6yW67R.gifhttps://i.imgur.com/Q6yW67R.gif

anhsonpy1092 12-02-2019 11:32

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Chắc tại thằng bán đồ bán đồ đểu đấy

TruongPhamDBK 12-02-2019 11:36

Re: Anh em cho hỏi lý do tại sao mình thấy Ma?
 
Mình muốn thấy 1 lần cho biết mà nhỏ tới giờ chưa được đây, hôm nào thấy ma thì giới thiệu nó sang mình chơi.


All times are GMT +7. The time now is 15:28.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.