vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bắc Ninh, con rồng mới của VN (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7506153)

love_chick_123 11-02-2019 16:19

Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
https://imgur.com/JlnI7Po.jpg

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp

shivalbladepro 11-02-2019 16:22

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
nếu có thêm đầu tư thì sẽ vượt qua thôi

Sp.A.mEr 11-02-2019 16:25

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
bianhchum https://i.imgur.com/1r0W2ds.png

hell1989 11-02-2019 16:26

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
SS nó đầu tư vào đâu thì chỗ đó xk tăng thôi, quan trọng là cái thu ngân sách kìa.

JAV.Jlinx 11-02-2019 16:28

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
Quote:

Originally Posted by hell1989 (Post 150650070)
SS nó đầu tư vào đâu thì chỗ đó xk tăng thôi, quan trọng là cái thu ngân sách kìa.

đang suy nghĩ coi nó xuất cái gì
thì ra là ss :">

Trinh Ca 11-02-2019 16:28

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
Phụ thuộc hoàn toàn vào samsung. Cơ cấu kinh tế đéo có gì nổi trội. Tình trạng chung là hầu như mấy em ngon ngon ở quanh khu ngã 6, khắc niêm, cột đồng hồ đều đang đong ít nhất 1-2 cái buồi Hàn quốc nhéhttp://i.imgur.com/LNUrG7s.gif

Được gửi từ iPhone 7 Plus - vozForums

haiseopro 11-02-2019 16:29

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
Vượt xong rồi thì sao? Khác gì giờ nhà ô cho thuê mặt bằng tháng 1 tr, thằng thuê nó buôn bán doanh thu cứ tăng dần 100, 200 tr...thì ô một tháng vẫn chỉ có 1 tr đút túi. Cơ bản là lúc thống kê báo cáo, ô lại cứ cộng cả cái 100, 200tr kia vào nhà mình :sogood:

ntc0222 11-02-2019 16:31

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
Quote:

Originally Posted by Sp.A.mEr (Post 150650046)

Sắp tới sẽ xuất hiện tỷ phú Bianhchum, nắm trùm ngành trà sữa các KCN ở Bắc Ninh.

mình dùng vietel, mobi đều có nha thím Danh https://i.imgur.com/WK21Tjp.gif

hell1989 11-02-2019 16:32

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
Quote:

Originally Posted by JAV.Jlinx (Post 150650098)
đang suy nghĩ coi nó xuất cái gì
thì ra là ss :">

mà thằng SS có rất nhiều vendor khắp miền bắc, đầu ra của bọn kia là đầu vào của SS, nên trong số tiền SS xuất khẩu thì có 1 phần đi từ các nơi khác đến BN rồi.

linhyoyo 11-02-2019 16:41

Re: Bắc Ninh, con rồng mới của VN
 
nói chung BN giờ quy hoạch đẹp vl, méo khác gì Đà Nẵng :D nói chung đáng sống


All times are GMT +7. The time now is 09:27.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.