vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   We can do (việc làm, tuyển dụng) (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=170)
-   -   có bạn nào rành về django, muốn làm project ngắn hạn, lương theo giờ ko (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7506112)

SamsungMicrosoft 11-02-2019 15:24

có bạn nào rành về django, muốn làm project ngắn hạn, lương theo giờ ko
 
trên này có bạn nào rành về django, muốn làm project ngắn hạn, lương theo giờ ko nhỉ?

huy11111 12-02-2019 11:02

Re: có bạn nào rành về django, muốn làm project ngắn hạn, lương theo giờ ko
 
Cho mình xin skype hoặc zalo cho tiện trao đổi ạ.

duongpv 16-02-2019 18:23

Re: có bạn nào rành về django, muốn làm project ngắn hạn, lương theo giờ ko
 
Add skype mình trao đổi nhé, mình dev Python >5 năm exp :">
skype: duongpv7
mobile: O98 99 55 O90


All times are GMT +7. The time now is 01:22.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.