vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Ko truy cập đc voz (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7503710)

only_love17 07-02-2019 17:43

Ko truy cập đc voz
 
Tình hình là lúc đc lúc ko. Chỉnh dns r vẫn thế. Là sao các bác nhỉ


All times are GMT +7. The time now is 18:57.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.